Památník Stromů v Řícmanicích se dočkal kompletního zrestaurování

Monumentální stavba Památník Stromů se po skoro pětaosmdesáti letech od svého vzniku poprvé dočkala odborného zrestaurování. Díky němu bude nyní také odolnější vůči vlhkosti. Památník je součástí Lesnického Slavína a díky svému pojetí jej odborníci považují za jeho zastřešující dílo.

„Za dobu své existence prošlo zašlé písmo a vyobrazení na památníku jednou až dvěma rekonstrukcemi rozdílné kvality. Až letos, 84 let od jeho vzniku, došlo k odbornému zrestaurování,“ uvedla Petra Packová, správkyně arboret Školního lesního podniku MENDELU. Převážně ruční a časově náročné práce probíhaly od dubna do konce srpna, v jejich průběhu se u památníku vystřídali restaurátoři, kameníci i absolventi FAVU, kteří zabezpečili finální umělecké práce.

V první fázi byly mechanicky odstraněny nálety mechů, špína a prach za pomoci ocelových kartáčů. Následovalo čistění povrchu metodou suchého mikro tryskání.

„Tím byla odstraněna aktivní část mechů a mohli jsme přistoupit k ručnímu čistění bílých nápisových ploch za pomoci skalpelů a kartáčů a k dočištění parním čističem, což je metoda šetrná k okolnímu prostředí. Poté se ke slovu dostali profesionální kameníci, kteří nápisové plochy zbrousili tak, aby bylo odebráno co nejmenší množství hmoty,“ popsala restaurátorka Eliška Trávníková.

Následně probíhalo zafixování veškerých prasklin pomocí injektáže jemné maltoviny a v případě bílých ploch tmelení písma. Teprve poté se mohly nanést potřebné vrstvy barvy. „Velkým plusem současného procesu restaurování je, že jsme památník odborně zajistili, aby do něj nepronikala vlhkost,“ uvedla Trávníková.

Památník Stromů je monumentální sedm metrů vysoká stavba zbudovaná z cementu a teraca. Cizojazyčnými pořekadly a úryvky básní na něm vzdávají národy celého světa hold stromům a lesu.

Hold Čechů se nachází na jižním průčelí. Jedná se o báseň Jaroslava Vrchlického Stromy, kterou zhudebnil Antonín Dyk, profesor ochrany lesů a myslivosti na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnes MENDELU).

„Partitura je vyryta v takových rozměrech, že pěvecký sbor, který by stál před památníkem, by mohl podle ní skladbu zazpívat,“ nastínila Packová.

Památník Stromů vznikl v roce 1938 jako součást budovaného Lesnického Slavína podle projektu Josefa Opletala, profesora lesní těžby a průmyslu na Vysoké škole zemědělské.

Památník je díky osobitému pojetí a způsobu zpracování dodnes pokládán za zastřešující dílo Lesnického Slavína.

Ke stavbě památníku Opletal vybral místo v bývalé lesní školce nad obcí Řícmanice. Místo s bohatou výsadbou cizokrajných dřevin i zrušená lesní školka byly v roce 1969 využity k založení Arboreta Řícmanice, jehož součástí se stal i Památník Stromů.

Veřejnost si bude moci zrestaurovaný památník poprvé zblízka prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, který arboretum chystá 25. února příštího roku.

Zdroj: https://mendelu.cz/