Olověné náboje mají za následek vyšší koncentraci olova v mase lovné zvěře

Jestliže je srnčí nebo jiná spárkatá lovná zvěř zastřelená olověným střelivem, maso obsahuje více olova než maso lovné zvěře zastřelené bezolovnatými náboji. Vyšší hladina olova nebyla zjištěna pouze v okolí střelného kanálu na hrudi (prsa), ale také ve vzdálenějších kusech masa, jako je hřbet a kýta. Toto jsou první výsledky analýz mnoha vzorků z různých regionů Německa, které byly testovány v rámci projektu „Bezpečnost potravin – masa lovné zvěře z honitby“, který byl sponzorován Spolkovým ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV) a koordinován Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik (BfR).

„Tato první data shromážděná vědeckými metodami ukazují, že olověné náboje jsou primárním zdrojem vstupu olova do masa lovné zvěře, kdežto přísun olova z pastvy zvěře je méně významný. S ohledem na ochranu dětí a žen v plodném věku, v domácnostech s vysokou spotřebou masa z lovné zvěře (což jsou většinou lovci a jejich rodiny), výsledky potvrzují doporučení: jíst pouze maso z lovné zvěře zastřelené bezolovnatými náboji,“ vysvětlil prezident BfR, Prof. Dr. Andreas Hensel na symposiu „Alle(s) Wild? – Stádium vědeckých znalostí o chování neolovnatých nábojů při lovu a kontaminace masa lovné zvěře (získané lovem) složkami střeliva: olovem, mědí a zinkem.

Maso lovné zvěře je přírodní, vysoce kvalitní potravina. Jestliže je toto maso jedeno pouze jednou až dvakrát za rok, jak je obvyklé obecně u populace v Německu, pak není žádné zvýšené zdravotní riziko z příjmu olova z masa lovné zvěře zabité olověnými náboji. Na symposiu 18. a 19. 3. 2013 byly dále diskutovány výsledky studií o konečném výkonu bezolovnatých nábojů (při usmrcení) a jejich chování při odrazu ve srovnání s konvenčním olověným střelivem, společně s eko-toxikologickými otázkami.

Zdroj: www.agronavigator.cz, 5. dubna 2013