Ohlédnutí za Zemí živitelkou 2015

zivitelka 2Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se letos opět zúčastnil mezinárodní výstavy Země živitelka, která se na přelomu srpna a září konala v Českých Budějovicích. Jako tradičně VÚLHM sdílel stánek s dalšími šesti výzkumnými ústavy ministerstva zemědělství: Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i., VÚ rostlinné výroby, v. v. i., VÚ potravinářským, v. v. i., VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Podle zveřejněných statistik navštívilo 42. ročník agrosalonu přes 100 tisíc lidí (naposledy tato hranice byla překonána před 5 lety). Své výrobky a služby zde prezentovalo téměř 600 vystavovatelů.
Oficiálního zahájení výstavy se zúčastnila řada významných hostů, včetně současného a bývalého prezidenta České republiky Miloše Zemana a Václava Klause. Součástí zahájení bylo i předávání cen ministra zemědělství Mariana Jurečky za nejlepší realizované výsledky výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2015. Ministr ocenil také vědeckého pracovníka VÚLHM doc. Ing. Víta Šrámka, Ph. D. Uznáním za kvalitní dosažené realizované výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji.

Úspěch měl VÚLHM také přímo v působišti stánku v pavilonu T1. Ačkoliv je výstava zaměřena primárně na zemědělce nebo zahrádkáře a nejvytíženějším odborníkem na stánku byl doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. z VÚ rostlinné výroby, nepřehlédnutelně byl vidět i VÚLHM se svojí nápaditou graficky výraznou expozicí. Jeho pracovníci zodpovídali desítky dotazů, s kterými přicházeli zejména vlastníci lesa, a rozdali zájemcům stovky letáků lesní ochranné služby a odborných publikací – certifikovaných metodik z ediční řady Lesnický průvodce.

Maskoti králíček s bobrem již na první pohled poutali pozornost návštěvníků.

zivitelka kralikMarta Čížková