Novým ředitelem Správy NP a CHKO Šumava je Jan Stráský

Ministr Tomáš Chalupa jmenoval k 16. 2. 2011 novým ředitelem Správy NP a CHKO Šumava někdejšího vicepremiéra a dosavadního šéfa rady šumavského parku Jana Stráského. Někdejší politik Stráský bude mít omezený mandát – ve funkci by měl zůstat maximálně 18 měsíců.

Výběrová komise ministerstva v lednu doporučila ministrovi Chalupovi na funkci ředitele Národního parku Šumava Pavla Kitzbergera, Jiřího Mánka a Jaroslava Obermajera. „Ač mě jejich názory zaujaly, každý z nich je odborníkem v určité specifické oblasti a já jsem se v tuto chvíli rozhodl jmenovat ředitelem Národního parku Šumava pana Stráského, a to v roli krizového manažera s jasně vymezeným mandátem věcným i časovým,“ řekl ministr Tomáš Chalupa.

Za hlavní úkoly nového ředitele národního parku ministr životního prostředí označil vytvoření plánu obranných opatření k ochraně lesa a následné stanovení plánu péče tak, aby se co nejefektivněji zabránilo dalšímu šíření kůrovce. Nového ředitele také čeká zajištění návštěvního řádu, protože současnému končí platnost 30. dubna 2011.

„Na Šumavě je 22 obcí, kterým park nebo chráněná krajinná oblast zasahuje do života. To činí tento park výjimečným, zájmy jednotlivých zainteresovaných subjektů jsou strašně odlišné. V této situaci vědec musí vnímat občana, turista zase musí respektovat vědce a tak dále,“ zdůraznil Stráský.

Stráský by měl také vyřešit otázku managementu parku – podle ministra je třeba do péče a řízení Správy NP Šumava vnést systém a nastavit jasná pravidla. „V tomto smyslu jsem požádal pana Stráského, aby už nyní, v době dočasného řízení parku, do nového manažerského týmu přizval i některé z účastníků výběrového řízení na ředitele Správy NP Šumava a umožnil jim další profilaci. V průběhu mandátu pana Stráského chci, aby se vyprofiloval jasný kandidát na ředitele pro další časové období,“ dodal ministr, který za hlavní problém v otázce dalšího směřování parku označil nedostatek důvěry mezi zainteresovanými stranami.

Nové vedení Správy NP a CHKO Šumava také čeká předložení zákona o národním parku – ten by měl jasně a srozumitelně stanovit zonaci, její základní pravidla ochrany a bližší ochranné podmínky, nastavit pravidla hospodaření v lesích nebo pravidla pro rozvoj obcí.

Zdroj: M. Jendeková, tiskové oddělení MŽP