Novinka: Poradní sbor generálního ředitele Lesů ČR

Generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Ing. Daniel Szórád, PhD. sestavil svůj deseti členný Poradní sbor, který je tvořen zkušenými zaměstnanci podniku ze všech organizačních úrovní, a též z různých regionů. Členové Poradního sboru se s generálním ředitelem budou setkávat v rámci nepravidelných konzultací.

„Zaměstnanců našeho podniku si velmi vážím. Považuji za důležité znát názory zástupců zaměstnanců na nejrůznější, mnohdy palčivá témata. V případě potřeby se na kolegy s žádostí o stanovisko s důvěrou obrátím. Před přijetím řady rozhodnutí jejich pohledy a názory na věc vždy pečlivě zvážím,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Poradní sbor generálního ředitele Lesů ČR nemá institucionální charakter. Výstupy poradního sboru budou sloužit výhradně pro potřeby generálního ředitele, a to za účelem získání co nejširšího spektra pohledů na řešená témata a záležitosti. Personální obsazení Poradního sboru generálního ředitele Lesů České republiky, s. p., bude zveřejněno na internetové stránce http://www.lesycr.cz.

Zdroj:  Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 1. prosince 2014