Novela zákona o zbraních má přispět k bezpečnosti nočního lovu

Přispět k bezpečnosti nočního lovu a ke snížení stavu zejména těch druhů zvěře, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, má novela zákona o zbraních. Právní úprava, která je účinná od 1. července 2014, stanoví například podmínky, za kterých je možné zakoupit noktovizory určené pro lov zvěře v noci.

Novela zákona umožňuje po udělení výjimky příslušným orgánem Policie ČR zaměřovače (noktovizory) používat pro bezpečný lov zvěře v noci. Současně je po terminologické stránce uvedeno do souladu znění zákona o myslivosti se zákonem o zbraních, a to zavedením pojmu „zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů“.

Cílem je umožnit lovcům využít těchto prostředků pro co nejbezpečnější rozpoznání zvěře za snížené viditelnosti, usnadnit přesné umístění smrtící rány, která tak sníží pravděpodobnost utrpení poraněné zvěře. V neposlední řadě také umožní zvýšení efektivity lovu především těch druhů, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, a které projevují svou aktivitu převážně v nočních hodinách.

Definice tohoto zařízení není v zákoně o zbraních, ani v jiném právním předpisu, a proto je nutné vycházet z podstaty tohoto pojmu a neinterpretovat jej nepřiměřeně širokým způsobem. Lze tedy uvést, že jde o optoelektronické zaměřovací zařízení, které tvoří jediný konstrukční celek, a již z výroby je konstruované pro montáž na zbraň nebo použití společně se zbraní a umožňuje současně noktovizi (noční vidění) i zamíření zbraně (zaměřovací osnova či jiný zaměřovací prvek). Pokud toto zařízení splňuje všechny výše uvedené podmínky, jde o zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizoru ve smyslu zákona o zbraních, tedy o zakázaný doplněk zbraně, pro jehož nabytí do vlastnictví a držení je nutné být držitelem výjimky udělené příslušným útvarem policie. Pokud jde o jiné funkční principy přístrojů pro noční vidění, než je noktovizor (např. termovizní či CCD kamera), uvedená ustanovení zákona o zbraních se na ně nevztahují.

Pro udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizorů je rozhodující, aby byl žadatel držitelem platného zbrojního průkazu a platného loveckého lístku.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj: Tisková zpráva MZe ze dne 24. 6. 2014