Novela veterinárního zákona z pohledu prodeje ulovené zvěře

Od 1. ledna 2012 vejde v platnost novela veterinárního zákona č. 308/2011, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Novelizací veterinárního zákona dojde také k upravení ustanovení týkajících se prodeje ulovené volně žijící zvěře a vyšetřování na svalovce.

Konkrétně dochází ke změně v § 27b, který ustanovuje, že uživatel honitby smí prodávat těla ulovené volně žijící zvěře přímo konečnému spotřebiteli, nebo do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Nově bylo přidáno ustanovení pod písmenem c), které umožňuje uživateli honitby v malém množství těla ulovené volně žijící zvěře „dodávat do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.“ 

Znamená to, že pokud například restaurace bude zaregistrována pro tuto činnost, smí odkoupit od uživatele honitby nestaženou ulovenou zvěř, která je řádně označena plombou, doprovázena lístkem o původu zvěře a je prohlédnuta proškolenou osobou s výsledkem beze změn. Takový kus smí rozbourat a připravovat z něj pokrmy. Podrobné podmínky, které bude muset registrované zařízení splnit, stejně jako definici malého množství pro toto maloobchodní registrované zařízení, bude definovat vyhláška, která se v současné době intenzivně připravuje. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 11. prosince 2011