Novela veterinárního zákona v praxi

Od 1. ledna 2012 vešla v platnost novela veterinárního zákona č. 308/2011, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. Z pohledu myslivecké praxe obsahuje novela několik zásadních změn. Přináší uživatelům honiteb nejen nové možnosti z hlediska prodeje ulovené zvěře, ale také nové povinnosti týkající se vyšetřování ulovené zvěře, odpovědnosti za vyšetření, evidence o ulovené zvěři či archivace protokolů ….

Informace o novelizaci byly velice přesně popsány v čísle 12/2011 ve článku „Novela veterinárního zákona z pohledu ulovené zvěře“ autorů Doc. MVDr. Milana Maleny, CSc. a MVDr. Jany Horňáčkové.

Já si dovolím nové změny částečně zopakovat a pohlédnout na ně očima myslivecké praxe, očima mysliveckého hospodáře a proškolené osoby. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 21. února, 2012