Nové stanovy ČMMJ

Na Sboru zástupců v Benešově v sobotu  21.3.2015 byly přijaty nové stanovy Českomoravské myslivecké jednoty. Většinou 90,6 % hlasů přítomných delegátů byly přijaty stanovy vytvořené skupinou pro přípravu stanov vedené Mgr. Petrem Tomáškem.

Po zaregistrování stanov budou stanovy vydány v tištěné podobě jako mimořádná příloha časopisu Myslivost 5/2015 a zveřejněny v elektronické podobě na těchto webových stránkách a na stránkách ČMMJ. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 23. března 2015