Nové domovy pro sovy pálené

Členové Českého svazu ochránců přírody pomáhají vytvářet nové bezpečné domovy pro sovy pálené v západních Čechách. Letos plánují umístit osm nových budek speciálně určených pro tento druh sov. Sovy pálené jsou charismatičtí ptáci s tichým letem, loví zejména hraboše a pomáhají tak v zemědělské krajině s potlačováním tohoto významného polního škůdce, který v posledních letech dělá v České republice starosti řadě zemědělců.

Bohužel sovy pálené to nemají v naší osídlené krajině lehké. Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody je sice zařazuje mezi druhy silně ohrožené, ale i tak na ně číhá mnohé nebezpečí. Sovy ohrožují zejména změny ve využívání krajiny, střety s dopravními prostředky, používání prostředků proti hlodavcům či výskyt nezabezpečených nádrží a různých rour od vzduchotechniky, do kterých mohou zapadnout. Mnohá hnízda pak vyplení také kuny skalní. Dříve sovy pálené hnízdily zejména na skalách a v dutinách starých stromů, později pak v zemědělských usedlostech a na půdách kostelů. Bohužel i tato hnízdiště zanikají.

Pomoci těmto krásným ptákům se snaží již řadu let ochránci ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bernartice a to na území kolem měst Tachov a Horšovský Týn. Letos probíhá celková revize míst, kde sovy pálené dříve hnízdily nebo kde jim dříve byla umístěna budka. Proběhne kontrola, zda je lokalita pro sovy stále přístupná a zda se zde nenachází v okolí zařízení, které by mohlo představovat pro sovy past. Stávající budky budou opraveny a případně zabezpečeny proti kunám. Na vhodná místa jako velké seníky či otevřené kovové kolny, se umístí osm nových budek, které budou také zabezpečené proti kunám vnitřní přepážkou a plechovým lemováním. Tyto budky se již dříve osvědčily. Umístěním budky však péče nekončí, samozřejmostí je celková evidence a následné pravidelné kontroly. Velice důležitá je zde spolupráce s vlastníky a uživateli objektů, kde jsou budky umístěny.

Foto: sova pálená, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_lukaszeman

Pomoc sovám páleným na Tachovsku byla finančně podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Úvodní foto: sova pálená, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mlorenz