Nezapomenutelná příroda a málem zapomenutá historie na naučné stezce

Český svaz ochránců přírody Pantoflíček v blízkosti obce Slavkov na Uherskobrodsku otevřel pro veřejnost novou naučnou stezku nazvanou Kronika slavkovské krajiny. Ta návštěvníkům představuje přírodní bohatství zdejší krajiny, ale významným dílem také partyzánský odboj, díky kterému obec proslula v závěru II. světové války. Naučná stezka byla financována společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě.

Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny vede po pětikilometrové okružní trase z obce Slavkov podél přilehlých polí a luk až do blízkosti Slavkovského háje coby někdejšího útočiště partyzánů. Následně pak míří zpět k obci.

Na naučné stezce jsou instalovány informační tabule, orientační infokůly a také odpočívadlo s výhledem do krajiny. Tyto interpretační prvky jsou pomocí QR kódů propojeny s webovou platformou stezky, na které jsou umístěny detailnější informace k prezentovaným tématům.

A jaká témata stezka představuje? Tak, především je to zdejší krajina, po staletí formovaná lidskou činností. Bez působení zdejších obyvatel by se bělokarpatské louky nestaly jedněmi z nejbohatších ekosystémů světa! Velký prostor naučná stezka věnuje historii zdejší krajiny. Především pak působení partyzánů na konci války právě obec Slavkov a její okolí proslavilo.

„Po sametové revoluci se tématika partyzánského hnutí začala vytrácet z veřejného povědomí. Předešlý režim ji propagandisticky zneužíval, a tak se toto téma přestalo těšit zájmu lidí i médií. Příběhy našich občanů, kteří se přímo či nepřímo podíleli na protinacistickém odboji, přitom svědčí o jejich odvaze i důvtipu. I to je jeden z důvodů, proč jsme se snažili o vytvoření naučné stezky. Vždyť právě v okolí Slavkova působilo snad nejvíc partyzánů v celém podhůří Bílých Karpat!“, říká starosta obce Slavkov Libor Švardala.

„Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny je již dvanáctou lokalitou představenou veřejnosti v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v Zlínském kraji. Celkově v rámci tohoto programu naše společnost podpořila vybudování naučných stezek, zvířecích pozorovatelen a odpočívadel pro turisty již na 114 přírodně zajímavých místech České republiky“, říká Radek Benčík, výkonný ředitel společnosti NET4GAS.

Podrobnější informace o těchto lokalitách a spolupráci společnosti s Českým svazem ochránců přírody přináší web www.blizprirode.cz.

„Český svaz ochránců přírody se snaží chránit přírodní, ale velmi často i kulturní a historické dědictví především prostřednictvím svých základních organizací. Základní organizace ČSOP Pantoflíček ze Slavkova je jednou z více jak 300 našich organizací. Její činnost je pro nás neocenitelná – prakticky pečují o orchidejové lokality, vysazují stromy, pečují o studánku, uklízejí černé skládky v programu Ukliďme svět a osvětově působí na veřejnost a děti především“, říká výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody Karel Kříž.

Na projektu se vedle ČSOP Pantoflíček podílela také obec Slavkov a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou). Naučná stezka vznikla za finanční podpory generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Ilustrační foto: zastavení na naučné stezce, archiv ČSOP