Nevíte si rady? Ptejte se knihovny!

Knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. se zapojila do projektu s názvem Ptejte se knihovny (garantem je Národní knihovna ČR). Jedná se o službu nejširší veřejnosti. Služba Ptejte se knihovny odpoví na stručné konkrétní otázky jak o knihovně a jejím fondu, přístupných databázích a pod., tak na otázky týkající se lesního hospodářství, ochrany lesa, výzkumu v LH, myslivosti, ekologie lesa atd.

Stačí zadat tuto e-mailovou adresu: http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vyzkumny-ustav-lesniho-hospodarstvi-a-myslivosti-knihovna/ a napsat konkrétní dotaz. Knihovna zodpoví doručené dotazy během dvou dnů.

A proč se ptát právě knihovny? Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby s mají přístupy k novým databázím.

Knihovna VÚLHM je odbornou lesnickou a mysliveckou knihovnou s rozsáhlým fondem českých i zahraničních periodik, monografií a výzkumných zpráv. Spolupracuje formou meziknihovní výpůjční služby s řadou tuzemských i zahraničních knihoven. Nabídka publikací k prezenčním i absenčním výpůjčkám je k dispozici v on-line katalogu na adrese: http://www.vulhm.cz/katalog/.

Kontaktní údaje: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Útvar informatiky – knihovna, tel: +420 259 892 242, 237, 241. E-mail: knihovna@vulhm.cz.