Nestátní vlastníci lesů chystají 18. května už třetí ročník akce Den otevřených lesů

Stejně jako v předchozích dvou letech „otevřou“ letos nestátní vlastníci své lesy veřejnosti prostřednictvím akce Den otevřených lesů. Třetí ročník pořádá SVOL a jeho členové na více než čtyřech desítkách míst v republice v sobotu 18. května.

„Den otevřených lesů SVOL vznikl se záměrem přiblížit veřejnosti, jak nestátní vlastníci přistupují k péči o les, jak se vyrovnávají s výzvou adaptovat lesy na probíhající klimatickou změnu a jaké pěstují lesy pro budoucí generace s ohledem na vyváženost všech tří pilířů hospodaření v lese – ekonomického, ekologického i sociálního,“ říká Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

„Přáli jsme si založit tradici, což se podařilo, třetí ročník je toho důkazem. Máme radost z pozitivních ohlasů veřejnosti i médií a chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se do akce zapojili, ať již opakovaně nebo letos poprvé. Vysvětlit veřejnosti zajímavou a srozumitelnou formou, jak les funguje, co obnáší péče o něj, kdo je lesník, co přináší hospodaření v lesích společnosti, je velmi důležité, ale ne úplně snadné.“

Laický pohled na hospodaření v lese je totiž podle Svobody mnohdy ošidný. „V okamžiku těsně po těžbě to v lese vždycky vypadá hrozně. Když ale přijdete na stejné místo za rok, dva, pět nebo deset let, je to něco úplně jiného. Většina vlastníků směřuje k tomu, aby byl jejich majetek v pořádku, ať už je to les, dům nebo cokoliv jiného.“

Lidé podle nestátních vlastníků například často ani nevědí, jaký rozdíl je mezi lesníkem a myslivcem, kolik plodin nebo jaké dřevo si smí odnést z lesa, že jsou cesty v lese určeny primárně pro účely hospodaření nebo že veškeré turistické, cyklistické nebo jezdecké stezky udržují vlastníci lesů na vlastní náklady, tedy z výnosů hospodaření v lese.

Netuší ani, že chování veřejnosti v lese, stejně jako povinnosti vlastníka, určuje litera tzv. lesního zákona. Ten bude letos zhruba po dvou letech příprav, na kterých se podílel významnou měrou také SVOL, novelizován.

„Chceme, aby byla posílena motivační role zákona namísto té regulační, aby byly podpořeny vhodné způsoby hospodaření. Návrh novely zakotvuje povinnosti vlastníka tak, aby byla zachována podstata lesa, aby požadavky společnosti na funkci vodohospodářskou, klimatickou, rekreační a další, byly naplněny. Ostatní záležitosti ale nechává na vlastníkovi, případně na odborném lesním hospodáři, aby se rozhodoval podle místních podmínek a možností. Vycházíme přitom ze zkušeností sousedních zemí Bavorska, Rakouska, kde takové zákony jsou a kvalita lesa je tam srovnatelná nebo lepší než v České republice,“ říká Jiří Svoboda.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného je základním cílem novely lesního zákona více motivovat a méně regulovat vlastníky a správce lesů. O tom, že jsou to oni, kdo péči o svůj majetek nejlépe rozumějí, se veřejnost může přesvědčit právě díky akci Den otevřených lesů.

Připravený program se podle možností pořadatelů pohybuje na široké škále od komorních komentovaných prohlídek lesa přímo ve společnosti jeho vlastníka, až po větší akce s ukázkami lesní techniky, tvořivými dílnami, občerstvením a zábavou pro celou rodinu.

Seznam pořadatelů a podrobnosti k programu najdete na www.denotevrenychlesu.cz.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR