Nejstarší jeleni žijí na Šumavě, návštěvníci je mohou sami pozorovat

 Na území Národního parku Šumava žijí starší jeleni než v jiných lesích, dožívají se věku až 21 let. Důvodem je přístup k ochraně jelení zvěře, která se neloví kvůli trofejím, ale nechává se nerušeně žít. Návštěvníci mohou zvěř sami sledovat díky takzvaným pozorovacím srubům.

„Zhruba devadesát pět procent jelenů v republice, kterým je okolo 18 let, žije na území parku Šumava,“ říká mluvčí správy parku Pavel Pechoušek. U jelena lesního plán péče parku přímo ukládá výrazné zlepšení struktury populace. To znamená především dodržení poměru pohlaví a věkové složení. „Lov zvěře je zde především nástrojem k redukci stavů, není to v žádném případě komerční záležitost,“ vysvětluje Adam Jirsa, které má péči o jelení zvěř na starosti.

Minimální stav jelení zvěře, mezi kterou se počítá i kolouch a laň, je stanoven na 572 kusů a kmenový stav na 840 kusů. Na území parku ale vzhledem k migracím a přírůstu narozených kolouchů žije v letním období zhruba 1 500 – 2 000 kusů jelení zvěře.

Proto musí správa parku nahradit lovem predátory a počet zvěře snižovat. Z přirozených predátorů žije na Šumavě pouze rys ostrovid. „Ten se na redukci jelení zvěře podílí podle našich zjištění asi jen třemi procenty“ vysvětluje Adam Jirsa.

Pro rok 2011 bylo cílem odlovit 700 kusů jelení zvěře. „Celkem bylo uloveno 686 kusů jelena lesního. Podle platné legislativy se ale do celkových počtů započítává nalezený a zjištěný úhyn, který činil 23 kusů,“ říká Adam Jirsa. Množství zvířat v lesích parku je nutné držet na nízké úrovni, protože jinak by začali spásat mladé stromky. A právě změna druhové skladby dřevin patří mezi hlavní cíle parku .

Stáří ukazují zuby

Dlouhověkost šumavských jelenů potvrzuje Vladimír Bádr, soudní znalec v oboru myslivosti. Stáří jelení zvěře vypočítává jedinečnou laboratorní metodou. Zub z čelisti jelena rozřízne a pod mikroskopem zkoumá jeho opotřebovanost a množství zbytkového vápníku. Z každého odstřeleného kusu zkoumá Bádr šest až osm zubů. Stáří jelena je pak touto metodou možné určit s přesností na jeden měsíc.

„Světlé letní a tmavé zimní vrstvy sekundárního zimního cementu přibývají mezi kořeny zubů stejně jako letokruhy u stromu,“ popisuje Vladimír Bádr. V roce 2011 prozkoumal přes třicet vzorků. Nejstarším jelenům bylo od 17 do 21 let.

Na území šumavského parku jeleni nežijí proto, aby byli zastřeleni s kapitálními trofejemi, jako je tomu v běžných hospodářských lesích, tvrdí správa parku. Díky tomu mohou odborníci pozorovat chování jelenů a jejich zvyky od narození až do velmi vysokého věku.

Zkrátka nepřijdou ani návštěvníci. Těm jsou k dispozici takzvané pozorovací sruby. Ty jsou na území parku tři, nicméně pozorovací místo Velký Bor je upraveno jen pro letní a podzimní pozorování

Naopak sruby Jelení Vrchy a Beranky jsou uvnitř přezimovacích obor, kde je pracovníci parku přes zimu zvířata přikrmují. Právě zima, respektive dostatečná sněhová pokrývka, která omezuje přirozený příjem volně dostupné potravy, je ideálním obdobím pro pozorování jelenů. Srub je určen pro 30 až 35 osob. „Zájem o pozorovací sruby je letos enormní. Víkendové termíny jsou téměř plné, určitě ale nikoho neodrazujeme,“ potvrdil Ekolistu.cz Pavel Pechoušek.

Zdroj: www.ekolist.cz, 12. února 2012