Národní genetická banka živočichů – výzva ke spolupráci

Jedním z hlavních cílů myslivosti je péče o zdraví populací zvěře. Všechno to sčítání, určování kmenových a normovaných stavů, přikrmování, průběrný odstřel a další aktivity se děje ve snaze o uchování přirozeného stavu věcí v krajině ovlivněné člověkem. O realizaci této své úlohy však myslivecká komunita usiluje v neustále se měnícím prostředí. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 6. května 2015