Na celém území spravovaném Lesy ČR se naplno pracuje – nové tendry na lesnické práce jsou v plném proudu

Potřebná péče o les je v porostech spravovaných státním podnikem Lesy ČR zajištěna na celém území. Práce probíhají na všech 117 smluvních územních jednotkách (SÚJ). Na celkem 94 SÚJ přitom lesnické firmy pracují na základě smlouvy uzavřené v Tendru 2012+, na 23 SÚJ, kde došlo k odstoupení vítěze tendru a nebyl proto vybrán smluvní partner, probíhají práce na základě smlouvy uzavřené v jednacím řízení bez uveřejnění, platné do 30.6.2012. V pondělí 16. dubna Lesy ČR veřejně otevřely nabídky podané v „doplňujícím“ otevřeném zadávacím řízení na uzavření smlouvy na práce od 1.7.2012 i na již zmiňovaných 23 SÚJ.

„O 23 soutěžených částí se uchází 30 lesnických společností, které podaly celkem 153 nabídky. V průměru se jedná takřka o 7 nabídek na jednu SÚJ, to je dobrá zpráva. Nejvíce, 11 nabídek, jsme obdrželi na smluvních územních jednotkách Bruntál a Třebíč. Podle tzv. senátního systému budou jednotlivé smlouvy uzavírány na období půl roku až 4,5 let. Věříme, že lesnické firmy podaly své nabídky s plnou vážností, a že vítězové budou ochotni uzavřít smlouvu,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Ing. Svatopluk Sýkora.

Kromě „doplňujícího“ Tendru 2012+ vyhlásily Lesy ČR 23. března řádný Tendr 2013+, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 31 částí (SÚJ) a to na dobu pěti let pro období od 1.1.2013 do 31.12. 2017. „V praxi tak naplňujeme obsah tak zvané Dřevěné knihy, která počítá s každoroční soutěží jedné pětiny území spravovaného Lesy ČR. Tento senátní systém umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru,“ připomíná Svatopluk Sýkora. Lhůta pro doručení žádostí o účast je do 2. května.

Na základě vyhodnocení zkušeností předchozích období dochází v Tendru 2013+ k některým změnám. Například závazný příslib bankovní záruky bude požadován již v okamžiku podání. V souvislosti se závazkem Lesů ČR dochází dále k navýšení počtu SÚJ o tři jednotky; smluvní partneři budou v daných SÚJ zajišťovat 80 % těžebních činností, zbývajících 20 % nabídnou Lesy ČR zájemcům v regionu formou aukcí „na stojato“. Úměrně k tomu dojde ke snížení nabídkové povinnosti dříví smluvních partnerů na komoditní burzu z původních 20 % na 5-10%. Indexace cen dříví bude aktuálnější a údaje zveřejňované ČSÚ budou promítány do cen dříví již v aktuálním čtvrtletí. 

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 19. dubna 2012