MŽP zahajuje kampaň na záchranu živočichů ohrožených sečemi a sklizní. Pomoci může nová webová aplikace

Ministr Richard Brabec dnes zahájil kampaň na záchranu živočichů ohrožených při sečích trávy a sklizni. Při startu kampaně představil společně s rektorem České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Jiřím Balíkem nový webový portál SENOSEC.CZU.CZ. Cílem nové aplikace je rychlým a jednoduchým způsobem komunikačně a informačně propojit zemědělské podniky, myslivce a dobrovolníky z řad veřejnosti, tak aby se podařilo zlepšit ochranu zvířat a snížit počet těch, která každoročně hynou pod koly žací techniky v době senosečí a sklizně.

V těchto dnech se ve velkém rozjíždějí po celé zemi senoseče, které každoročně představují smrtelnou hrozbu pro mláďata srn, zajíců, ale i drobných savců, koroptví, chřástalů, čejek nebo dalších ptáků. Statistiky, kolik zvířat zemědělská technika usmrtí, neexistují. Ale odhady myslivců jen u srn hovoří zhruba o 50 zabitých mláďatech na 1000 ha travních porostů.

Už v loňském roce se zvedla obrovská vlna zájmu české veřejnosti, která prostřednictvím Facebooku nabízela myslivcům svoji pomoc, např. při plašení zvířat den před sečemi. Po schůzce s myslivci i zemědělci jsem se rozhodl, že společně rozjedeme kampaň, která by tento neutěšený stav pomohla zlepšit. Součástí kampaně pod taktovkou MŽP je i zcela nová webová aplikace, kterou vyvíjí Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze a díky níž se, doufám, podaří nastartovat rychlou a jednoduchou komunikaci a spolupráci mezi zemědělci, myslivci a dobrovolníky. Jejich nabízenou pomoc přes portál SENOSEC.CZU.CZ můžou myslivci využít při pořádání terénních prací na záchranu zvěře před sečí. Rád bych tímto vyzval veřejnost, aby aplikaci využívala a zároveň aby dobrovolníci vyráželi do terénu jen v doprovodu myslivců, kteří jim poskytnou odborné instrukce, tak aby jejich pomoc byla skutečně účinná a pomohla zlepšit ochranu zvířat ohrožených při sečích,“ upozornil při zahájení kampaně ministr Brabec.

Česká zemědělská univerzita se rozhodla do kampaně aktivně zapojit právě vytvořením nové aplikace pro zemědělce, myslivce a veřejnost, kterou za peníze ze zdrojů školy vyvinuli pracovníci Provozně ekonomické fakulty. „Myslím, že tuto aplikaci lze využít jako vhodný komunikačně-informační nástroj, který zemědělským podnikům po registraci umožní rychle a snadno oznámit den či dva předem místo a čas seče, čímž splní i svoji zákonnou povinnost, kterou dnes ne všichni plní. Myslivci pak mohou za pomoci dobrovolníků vhodnými metodami zvířata z luk před sečí včas vyplašit. Univerzita k pilotnímu testování vhodných metod plašení poskytla porosty Školního zemědělského podniku v Lánech. Věřím, že se postupně do využívání aplikace SENOSEC.CZU.CZ zapojí nejen další zemědělské univerzity či školy, ale i zemědělské podniky, které budou chtít přispět k šetrnějšímu a přírodě prospěšnějšímu obhospodařování svých pozemků. Aplikaci dnes dáváme do ostrého provozu, na jejím vývoji a zlepšování se bude i nadále pracovat, podílet se na tom budou naši studenti, pro něž ještě v červnu vypíšeme soutěž,“ prozradil při představení aplikace rektor ČZU Jiří Balík.

„Na tuto studentskou soutěž poskytne ministerstvo univerzitě finanční příspěvek 100 000 Kč. Ten je určený pro vítězné studenty, kteří navrhnou a pak i vyvinou speciální verzi aplikace pro mobilní telefony či tablety,“ doplnil ministr Brabec. A aby podpořil aktivitu dobrovolníků, slíbil, že prvních 50 z nich, kteří se zúčastní prací v terénu, dostane od MŽP tričko s logem kampaně.

„Webovou aplikaci jsme vytvořili tak, aby byla co nejjednodušší a přístupná co nejširšímu okruhu uživatelů, tak aby zadávání dat a údajů bylo rychlé. Zaregistrovat se lze v jedné ze tří rolí: jako dobrovolník, zemědělec nebo myslivec. Zemědělec může na mapě označit místo seče a přidat údaj o sekaném porostu, termínu apod., zaregistrovaný myslivec v dané oblasti pak může založit akci – praktická opatření před sečí, do níž se mohou hlásit dobrovolníci. Aplikace umí i rozesílat SMS zprávy všem zaregistrovaným, pokud zemědělec například kvůli změně předpovědi počasí termín seče změní,“ přibližuje funkce nové aplikace Roman Kvasnička z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a dodává, že v aplikaci lze zadávat na mapě i údaje o výskytu zvířat a jejich mláďat v porostu, což přispěje ke zvolení vhodných metod při terénních pracích před sečí. Kromě toho je možné zadat i místo nálezu zabitého zvířete. Tato funkce by tak mohla přispět například i k získání ročních statistik úhynů.

Někde už spolupráce mezi zemědělci a myslivci či dobrovolníky úspěšně několik roků funguje, například v některých honitbách na Ostravsku. „Informace o termínech sečí místním mysliveckým sdružením dávají zemědělské podniky pomocí SMS zpráv. „Také se informujeme přes Facebook, na základě toho pak vyrážíme do terénu – louky buď procházíme se psy, případně instalujeme pachové či optické plašiče. Někteří zemědělci používají navíc při sečích zvukové či optické plašiče, ideální by ale bylo využívat termokamery, které zvěř v porostu odhalí, takže se jí může stroj vyhnout. Nová aplikace by nám myslivcům mohla teď pomoci lépe a rychleji zkoordinovat práce i všechny zaregistrované účastníky. Často nám chybí dobrovolníci, kteří by nám pomohli v terénu. Doufám, že portál od ČZU v Praze nám přinese nejen tuto lepší koordinaci, ale pomůže i rozšířit spolupráci po celé ČR, tak aby se nám společnými silami podařilo snížit počty usmrcených či poraněných zvířat při senosečích a sklizních,“ uzavírá Lubomír Hajný z Honebního společenstva Staříč na Ostravsku, který se záchraně zvířat v sezóně sečí věnuje několik let.

Zdroj: J.Taušová, zástupkyně tiskové mluvčí MŽP, 22. května 2015