MZe: Koncepce strategického rozvoje Lesů ČR je vyvážený dokument, shodli se poslanci a senátoři

S Koncepcí strategického rozvoje státního podniku Lesy ČR v letech 2015 až 2019 se seznámili v Parlamentu České republiky v rámci veřejného slyšení poslanci, senátoři a další hosté.

Správa majetku a péče o les, ekonomika podniku, ekologický a sociální aspekt a také transparentnost, těchto pěti oblastí se koncepce strategického rozvoje podniku dotýká nejvíce. Podle generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda jde o společensky odpovědný dokument, který se zabývá otázkou budoucího rozvoje podniku. „Chceme zvyšovat hodnotu státního majetku, ovšem s ohledem na přírodu. Důležitý je i sociální aspekt, tedy naše sociální pomoc státu,“ vysvětlil ředitel Szórád.

„Dokument naplňuje programové prohlášení vlády ve smyslu stabilizace lesnicko-dřevařského sektoru a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Tento záměr plně podporuje i Ministerstvo zemědělství,“ řekl Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro lesnictví.

V Parlamentu se ve středu 25. února na dané téma diskutovalo také o certifikačních systémech – PEFC a FSC používaných v ČR, o církevních restitucích a převzetí honiteb i výkonu myslivosti, o postavení malých zpracovatelů dřeva, vývozu dřeva, ale rovněž o zvyšování zaměstnanosti v regionech.

Poslanci, senátoři i hosté záměry státního podniku Lesy ČR ocenili s tím, že koncepci považují za vyvážený dokument. Vítaná je diskuse i otevřenost, a to jak vedení Lesů ČR, tak úseku Lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství.

Zdroj: www.mze.cz, 27. února 2015