MZe: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014

zprava o stavu lesa 2014Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 poskytuje údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím a navazujících odvětvích jako je například ochrana životního prostředí a myslivost.

Rostoucí řada informací poskytovaných prostřednictvím každoročně vydávaných zpráv umožňuje důkladné hodnocení vývoje lesů a lesního hospodářství a posouzení toho, jak odvětví a jeho orgány a organizace naplňují principy trvale udržitelného obhospodařování lesů, deklarované v národních i mezinárodních koncepčních dokumentech. Celá publikace ke stažení zde:

Zdroj: www.enviweb.cz, 23. října 2015