MZe: Ministr Jurečka jmenoval novou Mysliveckou radu

Ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval novou jedenáctičlennou Mysliveckou radu. Jde o jeho poradní sbor pro řešení odborných otázek v myslivosti. Poprvé bude zasedat 27. ledna 2015.

„Věřím, že se podařilo ustavit akceschopnou Radu, která bude hledat nejvhodnější řešení problematiky české myslivosti. Členy Rady jsem vybíral z odborníků, tedy ne jen na základě příslušnosti k určitým institucím,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Členové Myslivecké rady se budou řídit novým jednacím řádem, který zohlední všechny jejich odborné názory. Předsedu, místopředsedu a další členy jmenuje a odvolává ministr zemědělství v souladu se zákonem o myslivosti. Členství v Radě je čestná funkce bez nároku na odměnu. Ministr Jurečka svolal první zasedání na 27. ledna 2015.

„Na prvním zasedání předám novým členům jmenovací dekret od pana ministra. V nadcházejícím období bude Myslivecká rada projednávat koncepci myslivosti v České republice pro období 2016 až 2026 nebo připravovanou novelu zákona o myslivosti. Věnovat se bude také nařízení Evropského parlamentu o regulaci zavlékání a šíření invazivních nepůvodních druhů,“ uvedl náměstek ministra pro úsek lesního hospodářství Patrik Mlynář.

Členové Myslivecké rady ministra:

1. Martin Žižka, předseda, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe

2. Václav Kodet, místopředseda, jednatel Správy městských lesů Jihlava, s.r.o.

3.  Josef Vlášek, člen, zaměstnanec LČR

4.  Jan Hůda, člen, prezident Rybářského sdružení ČR

5.   Josef Kaiser, člen, majitel a jednatel lesnicko-dřevařské firmy

6. Jiří Chmel, člen, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty, ředitel pobočky SZIF

7. Ivan Bambuškar, člen, ředitel lesní správy Orlík, Karel Schwarzenberg

8. Milan Malena, člen, ústřední ředitel SVS

9. Tomáš Macháček, člen, vedoucí oddělení státní správy lesů a myslivosti Krajského úřadu Středočeského kraje

10. Jiří Svoboda, člen, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav, člen předsednictva SVOL

11. Petr Bureš, člen, bývalý vedoucí Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství na Krajském úřadu Kraje Vysočina

Zdroj: H. Jordán, ředitel Odboru komunikace Mze, 15. ledna 2015