Mze: Dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa a honitby v roce 2016

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) mají možnost dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, omezit či zakázat vstup do lesa či honitby.

Ministerstvo zemědělství provedlo dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa/honitby a shrnulo výsledky tohoto šetření do přiložené tabulky. Ke  3. 5. 2016 odpovědělo na výzvu 145 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Většina omezení či zákazu vstupů do lesa dle zákona o lesích byla vydána z důvodu bezpečnosti osob při kácení či požárech, zejména v období sucha roku 2015.

Omezení či zákazy vstupu do honitby, dle zákona o myslivosti, byly ve valné většině vydány pro obory a to z důvodu kladení mláďat, dále také z důvodu bezpečnosti osob během lovů.

V rámci jediného obecního úřadu obce s rozšířenou působností bylo 7 osob sankcionováno blokovou pokutou při vstupu do lesa, kde byl zákaz vstupu vydán z důvodu extrémního sucha a možnosti nebezpečí požáru.

Více zde:

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/, 4. května 2016