Stanovisko ČMMJ k návrhu Evropské komise, kterým by se mohla změnit směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní

Stanovisko ČMMJ k návrhu Evropské komise,

kterým by se mohla změnit směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

Českomoravská myslivecká jednota, jako jedna z největších organizací sdružujících občany v ČR, z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasí s návrhem směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní a navrhuje její nepřijetí. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 2. února 2016