Škody způsobené zvěří – stále více a více diskutované téma

Chtěl bych v tomto článku seznámit čtenáře s problematikou škod způsobených zvěří na zemědělských kulturách z pohledu zemědělce, myslivce a soudního znalce.  Zemědělské výrobě se věnuji od roku 1980, myslivost provozuji od roku 1975 a znalecké posudky týkající se škod způsobených zvěří na zemědělských kulturách zpracovávám od roku 2005. Záměrně používám množné číslo ve slově zvěří. Zpracovávané posudky se netýkají pouze škod způsobených černou zvěří, jak by většina čtenářů předpokládala, ale i škod způsobených ostatní zvěří. Zde bych uvedl na druhém místě zvěř jelení, ale vyskytují se v některých oblastech i škody od zvěře srnčí. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 27. února 2012