Monitoring výskytu koroptví

Zhodnoťte své zkušenosti a pozorování při procházkách přírodou. Zapojte se do zimního monitoringu koroptve polní.

Letošní zimu opět probíhá monitoring koroptve polní (Perdix perdix), a to na celém území České republiky. Kromě informací o přítomnosti tohoto druhu v jednotlivých mapovacích kvadrátech získáme díky vaší spolupráci také údaje důležité pro lepší poznání způsobu života koroptve a ekologických nároků na prostředí. Údaje z monitoringu budou použity také jako srovnávací data v rámci výzkumu agroekosystémů, do něhož se budete moci plně zapojit v hnízdní sezóně 2013 (budeme vás včas informovat na informačním portálu Koroptvicky.cz). Více zde: 

Zdroj: www.myslivost.cz, 1. prosince 2012