Jaké plašiče připravit pro vyhnání srnčat z pícnin?

Otázkou, jak nejlépe ochránit srnčí mláďata v době senoseče, se nezabývají jen aktivní ochránci přírody, ale také myslivci a odborná veřejnost. Kladný ohlas vzbudil článek v časopisu Myslivost, který podrobně rozebírá problematiku používání a účinnosti stacionárních plašičů. Ty se umísťují na rizikové plochy jeden až dva dny před sečí. 

Řešení tohoto problému sice ještě není uzavřeno, ale […]