Myslivost: Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

V následujícím článku je popis způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna myslivecká sdružení, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (např. nutná změna názvu, změna stanov atd.).

Samotný článek je doplněn o vzory dokumentů, které jsou pro tento návrh nutné vytvořit, a to včetně vzoru stanov mysliveckého sdružení.

Samotný popis jsem vytvářel za pochodu, v době, kdy jsem samotný návrh sám realizoval za sdružení, jehož jsem členem.

Popis je tedy reálný a při dodržení popisovaný kroků a vytvoření příslušných dokumentů, které vstupují do návrhu jako přílohy, si myslivecká sdružení velice snadno vyhotoví příslušný návrh za minimum času s co možná nejnižšími náklady. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 22. února 2015