Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky

Na stránkách únorové Myslivosti (str. 64) přišel Zdeněk Hlaváč s návrhem, že by měla být myslivost zapsána na seznam kulturního dědictví. A sešel se měsíc s měsícem a já mohu nejen panu Hlaváčovi oznámit, že se tak skutečně stalo. Inu, sekretariát ČMMJ reaguje rychlostí blesku…

A nyní vážně! Nechci samozřejmě předstírat, že zápis české myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR vznikl na základě podnětu z únorové Myslivosti. Bylo by to sice hezké, kdyby státní správa fungovala tímto tempem, všichni ale víme, že realita je poněkud jiná. Náročné schvalovací řízení trvalo bezmála rok a vyžádalo si intenzivní práci mnoha lidí. Díky obětavosti a také odborné erudici těch, kteří o zařazení na seznam Ministerstva kultury ČR usilovali, se ale nakonec česká myslivost dočkala úspěchu.

Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky – jak zní přesný název – byl zřícen Ministerstvem kultury v roce 2008. Na stránkách Ministerstva se dozvídáme, že jeho účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.  Do dnešního dne je zde zapsáno pět položek. Jmenovitě se jedná o slovácký verbuňk, vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, jízdy králů na Slovácku, sokolnictví a myslivost. První čtyři položky (včetně sokolnictví) byly zapsány v červnu 2009, o zápisu myslivosti padlo rozhodnutí v posledních dnech roku 2011. Oficiální vyrozumění ale obdržel sekretariát ČMMJ teprve před několika dny. Více zde

Zdroj: www.myslivost.cz, 8. března 2012