Myslivecký výzkum úbytku zaječí zvěře v krajinném prostředí

V nedávné době uplynulo 30 let, kdy byl na základě ministerského nařízení „Dlouhodobá opatření ku zvýšení početních stavů zajíců v krajinném prostředí“ zahájen výzkum ve Výzkumném ústavu lesního a vodního hospodářství – Jíloviště Strnady. Do plánu tohoto nařízení bylo zařazeno i vybudování poloprovozního střediska pro chov zajíců v zajetí u Lesního závodu Litovel, ale v počtu, který nebyl v ústavu uskutečnitelný. Navíc zde měla být zkoumána hlavně taková problematika, která si vyžadovala bezprostřední porovnávání koloběhu životních projevů v zajetí chovaných jedinců s obdobnými, opakovaně zaznamenávaným dlouhodobým sledováním zajíců žijících v divoké přírodě, jejíž uskutečňování si mnohdy vyžadovalo dobrovolnou spolupráci s aktivními myslivci. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 10. ledna 2012