Myslivecká statistika za rok 2011

Myslivecká evidence a statistika vychází z ustanovení § 38 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, kde je dána povinnost uživateli honitby vést záznamy o honitbě a mysliveckém hospodaření v ní a tyto údaje jsou součástí rezortního statistického zjišťování. Hlášení pro statistické účely je podáváno na výkazu Mysl (MZe)-1-01 jednotlivými uživateli honiteb místně příslušnému obecnímu úřadům obce s rozšířenou působností. Zde se statistická hlášení za honitby zpracovávají. Výsledné údaje za celou republiku, s výjimkou území národních parků, jsou následně Ministerstvem zemědělství předána Českému statistickému úřadu. Za území národních parků tyto údaje kompletuje pro Český statistický úřad Ministerstvo životního prostředí (ke zjištění těchto dat však již nevyužívá dřívější tiskopis Mysl (MŽP)-2-01). V článku uvedená data zahrnují souhrnné údaje za celou Českou republiku. Více zde: 

Zdroj: www.myslivost.cz, 12. listopadu