Mizí polní zvěř, orlů je víc než koroptví

zajíc polní

Většina myslivecké obce se shodne na tom, že se stavy bažantů, zajíců i koroptví drasticky snížily, zatímco populace predátorů dobře prosperují. Josef Vondráček z Mysliveckého sdružení „Lesy Staré Sedliště na Tachovsku“ řekl „V revíru máme víc orlů mořských než koroptví,“ podobná situace je přitom i ve zbytku České republiky. „Orly máme ve vlastní honitbě alespoň tři a další pár přilétá pravidelně z teplých krajin. Tihle tři

zůstávají. Loví myši a jsou závislí na tom, co jim nechají myslivci po ulovení zvěře, nebo si sami uloví slabší kus,“ doplnil. Stavy zajíců a bažantů jsou na tom obdobně jako stav koroptví . Kromě predátorů, jež uloví veškerá mláďata, měla nepříznivý vliv na stavy drobné zvěře i letošní vysoká sně

hová pokrývka. Mezi hlavní predátory patří liška, jezevec nebo psík mývalovitý, velké škody však působí i přemnožená prasata divoká. To, že

zajíci, bažanti a koroptve z přírody rychle mizí, potvrdil i Štěpán Neuwirth z mysliveckého sdružení „Poodří– Polanka nad Odrou“. „V našem sdružení jsme zajíce a bažanty nelovili v podstatě vůbec. Z koroptví, které se naposledy lovily v roce 1961, jsou z dřívějších stovek jen desítky“ Podle Oldřicha Tripese, mysliveckého hospodáře daňčí oblasti „Trhovosvinenska a Todeňské hory“, loví na jihu Čech bažanty jen ta myslivecká sdružení, která je uměle odchovávaj

í. „Ve volné přírodě je přirozený přírůstek bažantů okolo tří procent, takže jejich lov je nemožný. Koroptve se neloví už desítky let. Zajíci na jihu Čech už prakticky neexistují,“ uvedl. „Stavy drobné zvěře, především bažantů a zajíců, klesaly postupně od 80. let minulého století. Nyní se dostaly do stadia, kdy nejsou schopny se zvednout“ vidí budoucnost jednatelka Okresního mysliveckého spolku „Teplice“ Miroslava Pospíšilová. Na poklesu stavů drobné zvěře má svůj nezanedbatelný podíl i člověk, přemnožení černé zvěře nahrává hospodaření velkoplošným způsobem, hlavně velké lány řepky nebo kukuřice, ty vyhovují divokým prasatům, ale už mnohem méně například bažantům nebo zajícům.

Zdroj: Právo, 10. února 2011