Ministr zemědělství Jurečka: Výrazně rozšíříme dotace na investice v rámci programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

O nových programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a o připravovaných změnách programu Zemědělec informoval ministr Marian Jurečka zástupce bank na společném setkání. Změny se budou týkat podávání žádostí, stanovení termínů pro jejich příjem, lhůty pro stanovení výše podpory, maximální podporované výše úvěrů na jednotlivé investice a doby splatnosti úvěru. Bude také větší okruh podporovaných investic.

„V rámci změn v programu Zemědělec budeme výrazně více podporovat nákup zemědělské techniky a nově také investice na výstavbu, na pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Také jsme se domluvili na podpoře investic na nákup plemenných zvířat pro zlepšení genetické hodnoty stád,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Příjem žádostí v rámci nově upraveného programu bude otevřen po schválení Evropskou komisí, pravděpodobně v březnu 2015. Na rozdíl od minulých let budou žádosti přijímány po celý rok a budou se muset podat před uzavřením úvěrové smlouvy. Nebude také možné zahájit realizaci investice před podáním žádosti. Výši podpory stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, takže při podání nebude známa. Konkrétní finanční podpora pro prvovýrobce je ve formě dotace části úroků z úvěrů, které byly poskytnuty komerčními subjekty.

Kromě změn v programu Zemědělec vzniknou i nové programy na podporu lesního hospodářství. „Půjde o programy na podporu nákupu strojů a mechanizačních prostředků pro vlastníky lesů a školkařských provozoven. Předpokládáme také otevření programu podpory nákupu techniky nebo technologií, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu ve dřevozpracujících provozovnách,“ uvedl ministr Jurečka.

Zdroj:H. Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe, 19. listopadu 2014