Mezinárodním kolem byl 5. ročník YPEF 2014/2015

Ve dnech 21. – 25. 9. 2015 se v Rumunském Busteni uskutečnilo mezinárodní kolo soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola z České lesnické akademie Trutnov ve složení: Karolína Hušková, Vojtěch Hladík, František Buben.

V mezinárodním kole spolu soutěží družstva smíšená ze zástupců jednotlivých států sestavených losem. Vítězem mezinárodního kola bylo družstvo ve složení studentů z Polska, Ukrajiny a Rumunska. Účastníci z ČR byli v týmech, které se umístily na 6., 8. a 10. místě. Zapojení účastníků z ČR v mezinárodních týmech bylo přínosné, patřili mezi nejstarší účastníky a přebírali tak vůdčí role.

Pro ČR je pozitivním signálem, že mezinárodní komise YPEF na svém jednání vyzdvihla příkladné pořádání soutěže v Polsku a ČR! V těchto dvou zemích jsou do soutěže ve velké míře zapojeny základní a střední školy nelesnického zaměření a při organizaci soutěže probíhá úzká spolupráce s lesnickými fakultami a dalšími subjekty.

Mezinárodním kolem byl 5. ročník YPEF 2014/2015 slavnostně ukončen. Při této příležitosti připomínáme několik faktů. Uskutečnilo se 19 místních kol, 6 kol regionálních, jedno kolo národní. Zapojilo se téměř 900 osob z celkem 77 různých škol.

Národním koordinátorem mezinárodní soutěže YPEF v ČR je Česká lesnická společnost, z. s. Soutěž by se nemohla konat bez podpory MZe a úzké spolupráce s LČR, VLS, LDF ČZU, FLD Mendelu, SLŠ Hranice, VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, ČLA Trutnov, SLŠ Žlutice a technické pomoci ÚHÚL.

6. ročník soutěže YPEF 2015/2016 začne místními koly v lednu 2016. Regionální kola proběhnou v průběhu března 2016 opět na středních lesnických školách v Hranicích, Písku, Trutnově a Žluticích, na Mendelu v Brně a na ČZU v Praze. Národní kolo bude v červnu tradičně v Kostelci nad Černými lesy. Přihlašování bude spuštěno koncem listopadu.

Zdroj: www.cesles.cz, 10. listopadu 2015