Mezinárodní den lesů: Vztah k přírodě je třeba budovat od dětství

 

Na celém světě se 21. března slaví Mezinárodní den lesů. Letošní rok je zaměřený na téma Lesy a vzdělávání. „Začněte se učit o stromech, dobře znát přírodu a rozumět ji,“ vzkazuje OSN, která svátek před 6 lety založila. Podle ní je nutné začít s výchovou už v raném věku. Pochopení, ochrana a udržitelnost lesů je klíčem k zachování našeho zdraví i zdraví budoucích generací. 

Hlavním účelem Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.
Lesy ukrývají mimořádně vysokou úroveň biologické rozmanitosti, které na oplátku poskytují širokou škálu ekosystémových služeb. Životně důležité ekosystémové zboží a služby poskytují také lidem (potraviny, krmiva, voda, přístřeší, koloběh živin a rekreace) a jsou rovněž velice významné z hlediska depozice uhlíku.

Tématem letošního Mezinárodního dne lesů je „Lesy a vzdělávání“. Čeští odborníci přicházejí s jasným vzkazem: Vztah českých dětí k lesům se zhoršuje. „České děti se lesům dlouhodobě vzdalují. Pokud na to nepůjdeme chytře, jak se říká od lesa, neuspějeme a trend se nepodaří zastavit,“ říká Miloš Tomek z edukačního projektu Lesní svět. Děti jsou při pobytu v lese celkově choulostivější na zimu nebo přírodní špínu. „Z pravidelných vzdělávacích akcí víme, že některé děti se dostanou do lesa třeba jen jednou za rok. To je skutečně alarmující a pokud nechceme současný trend prohlubovat, měla by přijít koncepční změna,“ říká po 17 letech zkušeností v lesní pedagogice Václav Lokvenc z areálu enviromentální výchovy Hájemství. Koncepční změna by mohla například vypadat jako v sousedním Rakousku. Tam stát už na přelomu tisíciletí legislativně stanovil povinnost, aby žáci ZŠ minimálně 1x za první stupeň a 1x za druhý stupeň navštívili centrum lesní pedagogiky. V Česku je taková aktivita závislá pouze na zájmu učitele. „Nic to ale nemění na faktu, že klíčovou roli hraje rodina. Když rodiče nebudou děti do lesů brát a nechají je sedět u počítačů, mnoho se toho stejně nezmění,“ tvrdí předseda Sdružení lesních pedagogů Ing. Marek Šuba.

V rámci Mezinárodního dne lesů vyhlásil edukační projekt Lesní svět soutěž o nejlepší pobytovou stopu. Cílem je dostat děti s rodiči do lesa. „Abychom dostali děti s rodiči do lesů, vyhlásili jsme v rámci Mezinárodního dne lesů fotografickou soutěž o nejlepší zachycení tzv. pobytové stopy zvířete v lese,“ říká Miloš Tomek. Může se jednat například o šišky sesbírané veverkou, stopu divočáka v bahně nebo třeba ptačí hnízdo. Zkrátka jakýkoliv důkaz pobytu zvěře v lese. Fotografie je možné od teď až do 28. dubna posílat na email info@lesnisvet.cz. Bližší informace jsou k nalezení zde. Autoři pěti nejlepších fotek pak dostanou herní dřevěné sady s autorskými ilustracemi určenými k zábavě i vzdělávání.

Lesy jako nejkomplexnější ekosystémy na kontinentech mají mnohem větší význam pro společnost než jejich statisticky vykazovaný podíl na hrubém domácí produktu. Lesy mají mnohé další role včetně čištění vody a vzduchu, ochrany půdy proti erozi a silnému větru a ochrana biologické diverzity. Pro mnoho, zejména rozvojových zemí, představují lesy jeden z nejdůležitějších prostředků pro rozvoj a boj proti chudobě. Jako takový má mezinárodní den lesů upozornit na to, že les je důležitou součástí rozvoje a rozhodující spojnicí s mnoha dalšími tématy na globální úrovni.

Lesy jsou ústředním tématem práce Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).
V roce 2010 přijaly smluvní strany úmluvy strategický plán pro biologickou rozmanitost 2011-2020 k zaměření se na základní příčiny úbytku biologické rozmanitosti. Strategický plán stanovuje mezinárodně dohodnuté závazky týkající se biologické rozmanitosti a prostředky k jejich dosažení. Pět cílů je zvláště důležitých pro lesy.

  • snížit míru ztráty lesů nejméně o polovinu, výrazně je snížit degradace a fragmentaci
  • lesnictví řízeno udržitelným způsobem, což zajišťuje zachování biologické rozmanitosti
  • efektivní ochrana alespoň 17 %  suchozemských reprezentativním a propojeným systémem chráněných území, jakož i dalšími efektivními nástroji, a integrováno do širších krajinných systémů po krajině
  • ochrana ekosystémy, které poskytují základní služby
  • obnovení alespoň 15% poškozených ekosystémů, které přispívají ke zmírňování změn klimatu

Zdroje: Tisková zpráva a webové stránky Lesního světa

              http://chm.nature.cz/mezinarodni-den-lesu/

              http://www.lesnipedagogika.cz

              https://lesweb.brno.cz/

Odkazy, týkající se Mezinárodního dne lesů:

https://www.lesnisvet.cz/naucte-se-milovat-lesy-vzkazuje-osn

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/pod-lesnickou-poklickou/mezinarodni-den-lesu

http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Foto: Archiv redakce Les aktuálně