Medvědi v Beskydech už asi nežijí, počty rysů a vlků se snižují

Březnové mapování potvrdilo několik let trvající trend – počty velkých šelem v Beskydech se snižují. Podle hrubého odhadu ochránců přírody žije v tomto pohoří kolem 10 rysů a 5 vlků. Výskyt medvěda stejně jako v loňském roce nebyl vůbec prokázán, tvrdí Agentura ochrany a přírody (AOPK).

Všechny tři šelmy – rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý – jsou v ČR chráněné. Podle ochránců jsou důvody proč z beskydské přírody zvířata mizí dva. Jednak silnice s hustým provozem, jednak jsou to pytláci.

„Všude, kde vlci, medvědi a rysové žijí, je zásadním problémem jejich nezákonný lov,“ říká Dana Bartošová ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, která mapování každoročně koordinuje. „Jestliže se našim předkům podařilo velké šelmy úplně vyhubit, dnes se stále dokonalejší loveckou technikou, je to mnohem jednodušší,“ dodává.

Pytláctví podle Dany Bartošové ohrožuje zejména medvědy, kteří jsou cennou trofejí. Tyto šelmy se vrátili do Beskyd ze Slovenska v 70. letech 20. století. Od té doby byla jejich přítomnost každoročně potvrzována. Zlom nastal v loňském roce a ani letos nenašli ochránci přírody žádný doklad o jejich výskytu.

„Snažíme se chránit prostředí, kde velké šelmy žijí, financujeme jejich výzkum, vysvětlujeme lidem, že šelmy do přírody patří, a chovatelům se hradí škody na hospodářských zvířatech,” vyjmenovává vynaložené finanční prostředky a energii vloženou do ochrany vzácných šelem Dana Bartošová. Pokud si ale stát neporadí s pytláctvím přijdou prý veškeré finance i síly nazmar.

Zatímco medvědi a vlci v České republice žijí jen v oblasti Beskyd, rysové se vyskytují na řadě dalších míst. „I jejich počty se ale snižují,“ upozorňuje Vladimír Hanzal z AOPK. Podle něj se jejich počet v letech 1996 – 1998 odhadoval na 100 – 150 jedinců, v roce 2006 už jen 65 – 100 kusů, a aktuální je 80 – 100 jedinců.

Přítomnost velkých šelem v Beskydech letos zjišťovalo 75 profesionálních i dobrovolných ochránců přírody. Kvůli množství sněhu byl jejich pohyb omezen jen na přístupnější části hor. Rysové a vlci byli identifikováni podle stop, trusu a zbytků kořisti.

Zdroj: http://www.ekolist.cz/, 12. dubna 2012, autor: zv