Výsadbou stromků bojují v Krkonoších proti skleníkovým plynům

Téměř 35 tisíc sazenic převážně listnatých stromků letos přibylo na území Krkonošského národního parku (KRNAP). Správa parku je nechala vysadit s cílem stabilizovat lesní ekosystémy, které byly v minulosti značně poničeny imisemi. Na rozdíl od dřívějšího způsobu pěstování, kdy při výsadbě dominoval smrk, dávají nynější hospodáři přednost odolnějším druhům.

S výsadbou pomohli také sponzoři. Například dopravní společnost FlexiLog, a. s., letos zaplatila výsadbu 18 000 sazenic. „Naše společnost se aktivně podílí na snižování celkového objemu skleníkových plynů právě výsadbou stromů. Proto jsme se rozhodli za každou realizovanou zakázku vysadit v Krkonoších jeden nový strom,“ upřesnil Radek Kencl ze společnosti FlexiLog, a.s.

„Správa KRNAP pochopitelně vítá každou takovouto aktivitu, každé partnerství, které nám pomůže zlepšit stav přírody v Krkonoších. Výsadba nyní probíhá jinak než před lety. Dříve se nejvíce sázel smrk. Dnes sázíme nezbytné minimum a dáváme velký prostor přirozenému zmlazení smrku a do lesa podsazujeme jen dřeviny, které v něm chybí, jako například jedle, buky, jeřáby a další listnaté dřeviny. Les pak postupně změní druhovou skladbu a stane se tak zdravějším, odolnějším například vůči větru anebo hmyzu,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Přírodu Krkonoš tak letos ozdraví 8 700 sazenic smrku ztepilého, 20 tisíc sazenic buku lesního, 4 tisíce jedle bělokoré, 1 200 javoru klenu a další také převážně listnaté dřeviny. Správa KRNAP se snaží hospodařit šetrně, ekologicky i sociálně. Důkazem toho je certifikát FSC® (Forest Stewardship Council®). Tyto standardy prosazují environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Proces certifikace je dobrovolný a vyplývá z iniciativy vlastníků lesa. Certifikát FSC® je oceněním odpovědného, přírodě blízkého lesního hospodaření.

podle TZ KRNAP upravila redakce lesaktualne.cz

Zdroj: http://www.krnap.cz