Lesnický sektor se propadl do stamilionových ztrát

Na jedné straně je tu loňský rekordní zisk státních Lesů ČR ve výši 5,3 miliardy korun hrubého. Na straně druhé pak celková ztráta 400 milionů korun, kterou loni zaznamenaly lesnické firmy zabývající se těžbou dřeva a výsadbou stromů. V předchozích letech se přitom obor pohyboval v zisku.

Ztrátu za celý sektor vyčíslily lesnické asociace v analýze, se kterou se obrátily na vládu a vybraná ministerstva. „Celý lesnicko-dřevařský sektor se nachází ve stavu, který si žádá okamžité řešení, aby bylo zabráněno nevratným škodám, které by postihly všechny účastníky zpracovatelské vertikály včetně státních Lesů ČR,“ uvádí se v analýze.

Hospodářské výsledky firem byly loni podle výkonného ředitele Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství Václava Šebka výrazně ovlivněny pozdním zahájením prací na počátku roku, kdy ještě nebyly dokončeny tendry Lesů ČR. „Dále to byly spory kolem navyšování cen dřeva ve smlouvách se státními lesy a v neposlední řadě i restrukturalizační náklady,“ řekl deníku E15 Šebek.

Lesnické společnosti jsou do značné míry závislé právě na tendrech na těžbu dřeva a další práce vyhlašované Lesy ČR, které vlastní zhruba polovinu lesů v Česku. Tendry jsou od loňského roku nastaveny tak, že jediným kritériem pro vítězství na některé z více než stovky smluvních územních jednotek je pouze cena. To je důvodem rekordního zisku Lesů ČR. Lesnickým firmám to na druhé straně přineslo ztráty a některým i nedobrovolný konec.

„Považujeme za správné, že Lesy ČR nehospodaří se ztrátou,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Jan Žáček. Od příštího roku by se ale tendry měly přece jen upravit. „Změnit by se měl způsob stanovení ceny, za kterou budou Lesy ČR prodávat dřevo lesnickým firmám,“ podotkl Žáček.

Státní lesy budou i nadále využívat současný index průměrných cen surového dřeva vydávaný statistickým úřadem. „Novinkou je, že vždy po vyhlášení nového indexu za předchozí čtvrtletí budou Lesy ČR zpětně započítávat tuto změnu smluvním partnerům. Firmy by pak buď dostaly od Lesů ČR zpět přeplatek, nebo by naopak doplácely,“ dodal mluvčí.

Zdroj: http://www.e15.cz/, 19. září 2012