Lesnická angličtina podruhé

Stejně jako při prvním ročníku nebude vyučována angličtina jako taková (minimum gramatiky), ale zejména lesnické termíny z oblasti pěstování lesa, hospodářské úpravy lesů, těžby, ale i ekologie a v neposlední řadě ekonomiky. Koncept kurzu je postaven na dopoledních „sessions“, v jejichž úvodu lektor představí formou třicetiminutové powerpointové prezentace konkrétní téma, ve kterém budou společně identifikovány klíčové termíny. K těmto klíčovým termínům budou hledány české ekvivalenty, diskutovány různé varianty překladu, standardní lesnické termíny, vysvětlován či upřesňován jejich obsah či význam. Jazyková úroveň účastníků by měla odpovídat mírně až středně pokročilé úrovni (lower – intermediate, intermediate). Odpoledne budou věnovaná dalším odborným tématům, případně samostudiu s možností individuálních konzultací s lektorem (v předem vymezeném čase). Výuka bude probíhat ve skupině do 15 osob. Kurz v jiném termínu lze sjednat pro min. 10 osob.

Základní informace o akci

Název akce: Lesnická angličtina podruhé
Termín konání akce: 7-9.3.2012
Místo konání akce: Brno
Adresa konání akce: Vrázova 1, 616 00 Brno – Žabovřesky
Web: http://www.cesles.cz
Kontakt: Ing. Karel Vančura
E-mail: karlvancura@centrum.cz
Telefon: 776 791 401