Lesníci vyčlenili tři hektary různých typů lesa a zkoumají, zda je možné sladit tradiční lesnické hospodaření s ekologickými požadavky

Tři hektarové plochy různých typů lesa vybrali lesníci z podniku Lesy ČR, aby otestovali, zda je možné zachovat ekonomický produkční potenciál lesa a zároveň zvýšit ekologickou hodnotu porostů. Vše se děje v rámci projektu Integrate+, do kterého se kromě České republiky zapojilo deset evropských zemí.

Metoda “Marteloscop“, při níž se každý strom v porostu současně posuzuje jak z ekonomického, tak ekologického hlediska, pochází z Francie. Stávající evropskou síť tvoří 29 demonstračních ploch. Výstupy projektu mají kromě jiného zodpovědět otázku, zda mohou být cílená opatření k zachování biologické rozmanitosti účelně prováděna i v hospodářských lesích, a to bez nutných opatření spojených s ochranou přírody. „Výsledky napovídají, že hospodářské cíle se s ochranou biologické rozmanitosti většinou nevylučují,“ říká Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Projekt Integrate+ koordinuje Evropský lesnický institut se sídlem ve finském v Joensuu.

První dvě české demonstrační plochy leží v Západočeské pahorkatině. „V Čečinách budeme sledovat dubové hospodářství, konkrétně genovou základnu pro dub zimní,“ pokračuje Václav Lidický. V Manětínské vrchovině je zase k vidění borový les na chudé půdě. Další hektar vyčleněného lesa je vyznačen v lokalitě zvané Královský hvozd na hraničním hřebenu mezi Železnou Rudou a obcí Hamry v Chráněné krajinné oblasti Šumava na území Plzeňského kraje. Vyčleněné lesy budou sloužit personálu Lesů ČR, ale i ostatním lesníkům ze škol, státní správy lesů, správy CHKO, pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny a dalším jako tréninkové plochy pro vyznačování výchovných zásahů i stromů ponechaných přirozenému rozpadu. S pomocí speciálního softwaru budou modelovány různé pěstební zásahy a jejich působení na biologickou rozmanitost i újmy, které mohou vzniknout v souvislosti s ochranou přírody.

Na zapojení České republiky do projektu Integrate+ se dohodli ministři zemědělství ČR a SRN. „Jde o zvýšení biologické rozmanitosti konkrétních druhů organismů vázaných na určité stanoviště. Důležitá je i nadnárodní výměna zkušeností při hospodaření v lesích, konkrétně postupů při výchovných zásazích v lese,“ vysvětlil ředitel Lidický. Spolupráce vyvrcholí mezinárodní konferencí v Praze ve dnech 6. a 7. října tohoto roku, pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky a federálního ministra výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele SRN Christiana Schmidta.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 1. července 2016