Lesní školky uspěly v Senátu, nyní bojují ve sněmovně. Peticí i dny otevřených dveří

Návrh zákona o dětských skupinách, který ohrožoval existenci lesních mateřských škol, se setkal před senátním schvalováním na začátku prázdnin s vlnou protestů. Horní komora v červenci nakonec vrátila zákon Sněmovně s potřebným pozměňovacím návrhem. Lesní školky ale bojují dál. Je nutné, aby bylo současné znění schváleno také poslaneckou sněmovnou.

Lesní školky proto spouštějí novou petici směřující k poslancům. „První petici určenou Senátu podepsalo během července přes 13 tisíc lidí. Věříme, že ani Sněmovna nebude chtít tolik dětí připravit o školku,“ doufá Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol. „Zároveň na začátku září vyhlašujeme Týden otevřených dveří ve všech 120 lesních školkách. Lesní školky jsou v Čechách pět let a ne všichni si umí představit, jak denně fungují. Proto tímto všechny politiky zveme, aby se přišli osobně seznámit s tím, o čem ve Sněmovně budou rozhodovat“, doplňuje kroky na podporu lesních mateřských školek Valkounová.

Zákon o dětských skupinách má rozšířit nabídku zařízení pro předškolní děti. Původní verze zákona ale zároveň nutila všechny fungující alternativní školky a kluby splnit požadavky pro zaváděné dětské skupiny. Většina těchto zařízení by však přísné hygienické a organizační podmínky splnit nedokázala a musela by ukončit svoji činnost. „V lesních mateřských školkách je ohroženo skoro 3000 míst pro děti a s tím spojených až 600 pracovních míst. To přináší problém mimo jiné pro obce, kde lesní školky pomáhají doplnit kapacitu předškolních zařízení,“ upozorňuje Valkounová.

Kromě lesních mateřských škol by se původní verze zákona negativně dotkla také školek ve vyloučených lokalitách spravovaných společností Člověk v tísni nebo mateřských center.

Řešení, které kritici zákona žádají, spočívá v možnosti volby. Organizace by měla mít podle nich právo si vybrat, zda se stane dětskou skupinou s garancí a podporou státu, nebo bude fungovat dál mimo tuto kategorii. Senátem předložený pozměňovací návrh toto řešení obsahuje. Je tedy nyní na Sněmovně, zda jej přijme. „Umožnit vznik dětských skupin jako volitelné alternativy považujeme za dobrý kompromis. Pro nás je klíčové, aby dětské skupiny mohly začít vznikat co nejdříve,“ souhlasí se změnou Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů.

„Doufáme, že si poslanci z možných variant vyberou tu, která pomůže všem – tedy pozměňovací návrh Senátu. Byla by škoda promarnit příležitost na schválení všemi přijatelné verze zákona,“ doplňuje Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Odkaz na petici: http://www.e-petice.cz/petitions/za-zmenu-zakona-o-detskych-skupinach-.html

Zdroj: www.ekolist.cz, 28. srpna 2014