Lesní pedagogika a Mezinárodní rok lesů u Lesů ČR v roce 2011: 770 akcí pro téměř 80 tisíc lidí

V roce 2011, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, uspořádaly Lesy ČR celostátně téměř 770 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku a skoro 50 akcí k připomenutí si významu lesů pro planetu Zemi. Celkem se pořádaných událostí zúčastnilo bezmála 80 tisíc lidí, dětí i dospělých, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 160 hodin. Jednalo se především o programy typu Dny s Lesy ČR, jež se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají rovněž vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy.

Nejen děti, ale i široká laická veřejnost má tak možnost prostřednictvím aktivit lesní pedagogiky pochopit význam lesního hospodářství a dřeva jako obnovitelné suroviny. V celé řadě akcí nechyběly ani odborné přednášky, besedy, soutěže, semináře nebo výstavy.

Počet lesních pedagogů u Lesů ČR vzrůstá

Se zájmem o lesní pedagogiku vzrůstá i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Tento kurz pořádá dvakrát do roka Sdružení lesních pedagogů v Hranicích na Moravě. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 1 94 lesních pedagogů.

Ti se v rámci svých připravovaných akcí zaměřují především na tzv. zážitkové poznávání lesa. Jedná se o vnímání informací, věcí, předmětů a činností všemi smysly. Účastníci si mohou některé činnosti sami vyzkoušet nebo jsou do vzdělávání zapojeni prostřednictvím zábavných a interaktivních her. Lépe tak dokážou přijímané informace vnímat a pamatovat si je.

Od roku 2010 má navíc lesní pedagogika v rámci ČR jednotná pravidla. Zástupci Lesů České republiky, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací podepsali dokument nazvaný „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů”. Dokument obsahuje zásady a společná pravidla realizace a rozvoje lesní pedagogiky pro jednotlivé lesnické a ostatní subjekty zabývající se environmentálním vzděláváním. Lesní pedagogika se tak může stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství. Pestrou nabídku aktivit lesní pedagogiky plánují Lesy ČR i pro rok letošní.  

Mezinárodní rok lesů: oslava lesů a jejich důležitosti v každodenním životě

Ústřední motto roku představovalo heslo „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se prostřednictvím akcí pořádaných Lesy ČR dostávaly informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z tohoto počtu spravují Lesy ČR kolem 50 % státních lesů. Veřejnost se seznámila se základním úkolem lesnictví – zachováním lesů pro příští generace. V programech se akcentovala rovněž témata hospodaření či ochrana lesa. Mezinárodní rok lesů prokázal svou užitečnost, neboť zvýšil povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích, posloužil k jeho propagaci a stal se oslavou lesů a jejich důležitosti v každodenním životě.

Mezinárodní rok lesů provázely i výtvarné soutěže

Lesy ČR se loni staly organizátorem i celé řady výtvarných soutěží. Stěžejní témata představovala příroda a lesy kolem nás. Účastníci soutěží měli například za úkol se zamyslet nad tím, jak by si představovali naše lesy za 50 let. Přestože nešlo o zadání snadné, zhostili se ho účastníci na jedničku a do soutěže zaslali více než 800 prací vytvořených různými výtvarnými technikami. Nejlepší práce jsou vystaveny v Národním zemědělském muzeu v Praze.

VYSVĚTLIVKY:

Lesní pedagogika

je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Lesní pedagog

je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 5. února 2012