Kunratickým lesem zněly po dva dny fanfáry lesníků

V Kunratickém lese se po celé dva dny ozývaly slavnostní fanfáry trubačů a vítaly tak návštěvníky 3. ročníku akce o lese a lesnictví DO LESA S LESNÍKEM.  Lesy hl. m. Prahy spolu s dalšími lesnickými organizacemi připravily pro školy i veřejnost program plný práce, informací, ale i neobvyklých zážitků a hrátek na téma les a lesnictví. Že se akce vydařila, a to i díky krásnému počasí, potvrzuje přes 3 000 spokojených návštěvníků, kteří za lesníky do lesa přišli.

Program slavnostně zahájili v úterý 10. května společně zástupci města, ministerstva zemědělství a Lesů hl. m. Prahy. Otevřeli pro příchozí lesní stezku, na které mohli celé dva dny návštěvníci zažít lesníkův den. Společně sázeli nové stromky, měřili výšku a průměry stromů nebo vyhledávali údaje o lese v lesnických knihách a mapách. Velkému zájmu se těšilo stanoviště věnované získávání dřeva jako obnovitelného materiálu, tedy těžbě. Tady se zájemci mohli nejen dozvědět, jak se strom ke kácení vybírá a označuje, ale mohli si dřevorubce zblízka prohlédnout, vyzkoušet jeho helmu a třeba i potěžkat motorovou pilu. Uříznutý smrkový koláč byl pro děti zajímavým suvenýrem. Tradičně nechyběl ani kůň, který je stále ještě pomocníkem lesníků. Zaujal i lehký vyvážecí traktor.
Velmi také lákaly doprovodné aktivity. Zdatní účastníci se nebáli řezat dříví ruční pilou, někteří i na čas, tvořiví zase vyráběli v malé výtvarné dílničce. Na stanovišti o dřevě zase pro mnohé bylo překvapením, co vše je vyrobené ze dřeva.

„Tato akce byla součástí „Týdne lesů“, během kterého probíhají na celém území ČR nejrůznější lesnické akce pod vedením lesníků – lesních pedagogů. Letošní třetí ročník byl významný, protože rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Snažili jsme se připravit takový program pro děti i dospělé, abychom co nejvíce přiblížili a vysvětlili jednotlivé práce v lese.“ řekl Václav Kroutil, ředitel pořádající organizace Lesy hl. m Prahy.

Na zajištění akce se podílely Lesy hlavního města Prahy, Hlavní město Praha,  Ministerstvo zemědělství ČR, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, Vojenské lesy a statky a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. 

………..

Týden lesů (9. 5. – 15. 5. 2011) si klade za cíl přispět ke zviditelnění lesnictví a zvýšení obecného povědomí o jeho významu pro společnost. Je příležitostí pro nejširší veřejnost navštívit les společně s lesníky a porozumět lépe trvale udržitelnému lesnímu hospodaření.
Tematicky i obsahově navazuje na Evropský týden lesů, který probíhal v říjnu roku 2008 a byl vyhlášen u příležitosti konání páté Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 2007 ve Varšavě.�
Na řadě míst v republice se v tomto týdnu stejně jako v loňském roce konají akce k tomuto lesnicky významnému týdnu včetně ukázek práce v lese.
………………

Mezinárodní rok lesů

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.
………….

Lesy hlavního města Prahy – středisko ekologické výchovy

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy od začátku roku 2008 působí v oblasti environmentální výchovy na území Prahy. Využívá bohatých zkušeností i odborného zázemí organizace Lesy hl. m. Prahy, která se stará o malé vodní toky, rybníky i lesy od roku 1992. Pro mateřské, základní i střední školy má připravené výukové programy v duchu tzv. lesní pedagogiky, tematické zaměření je na vodu a les. V nabídce má také nejrůznější odborné exkurze pro veřejnost. V roce 2010 uspořádali pražští lesníci programy pro více jak 32 000 účastníků. Více informací najdete na  www.lesypraha.cz.

Zdroj: Ing. Petra Fišerová, 7775018624, fiserova @lesy-praha.cz, 12. 5. 2011