Konečně vyšla Příručka k určování ptáků se zaměřením na podrobný popis snadno zaměnitelných druhů

Unikátní kniha, určená nejen zkušeným ornitologům, ale i laickým milovníkům ptáků, konečně v češtině.

Kniha má jen jeden vážný nedostatek – pan nakladatel Ševčík nás na ni nechal dlouho čekat. Jinak můžeme hodnocení shrnout do jediné věty: Vinicombe je další velice kvalitní publikace v češtině, kterou si nesmí nechat ujít nikdo, kdo to s pozorováním a určováním ptáků myslí skutečně vážně.Překlad knihy, provedený zkušeným terénním ornitologem Robertem Doležalem a recenzovaný Jiřím Horáčkem a Petrem Podzemným, uvádí na 400 stranách (včetně vnitřní předsádky) velmi podrobný rozbor určování příbuzných a podobných druhů, a to jak dospělců tak vyvedených mláďat a často opomíjených šatů nedospělých (immaturních, subadultních) jedinců. Kniha není v žádném případě encyklopedickým atlasem, rozhodně nenahradí například Svenssona, a to především proto, že se soustředí na druhy problematické. Najdeme zde tedy například téměř 6 stran textu a ilustrací věnovaných motákům, ale například orlovec, jako druh nezaměnitelný prakticky s ničím, není zařazen vůbec. Podobně marně bychom hledali notoricky známé a nezaměnitelné druhy, jako straku, koňadru či modřinku. Ze sýkor jsou ostatně zahrnuty jen babka a lužní, která zdobí i obálku českého vydání.

Co do rozsahu kniha jasně preferuje nepěvce, kterým je ve stěžejní, popisné části věnováno 239 stran, oproti 113 stranám pro pěvce. Přesto nelze říci, že by byli pěvci podceněni, vezmeme-li v úvahu, že variabilita ve zbarvení opeření je u řady skupin nepěvců veliká, od různých barevných forem (např. káně, chaluhy) po mnoho druhů přechodných šatů mezi mláďaty a dospělci (např. orli, racci). Naopak složité skupiny pěvců, jako jsou budníčci či lindušky, jsou zpracovány velmi detailně včetně nových taxonomických poznatků a vzácných zatoulanců.

K první orientaci poslouží názorné obrázky včetně vysvětlujících popisků (které se ale kvůli drobnému písmu hůře čtou), texty obsahují skutečně zevrubný, občas hůře srozumitelný text. Čtení textů je ale to, bez čeho se při použití této příručky neobejdeme. Kromě prostého popisu obsahují i kapitoly věnované hlasům (ty bych doporučil pročítat společně s poslechem nahrávky), biotopu, pelichání nebo chování, vždy podle toho, do jaké míry jsou takové informace pro určování daného druhu relevantní.

Doprovodné informace v úvodu a závěru jsou omezeny na absolutní minimum, podrobněji než v jiných publikacích je zpracován jen popis ptačího těla i se zdůrazněním specifických názvů používaných pro různé skupiny. Příjemné je dvojnásobné zopakování ptačí topografie na přední i zadní předsádce.

Celkově je Vinicombe knihou pro pokročilejší uživatele, kteří v zásadě znají ptáky, ale chtějí se dále zdokonalovat v určovacích dovednostech, případně si přímo v terénu nebo po návratu ověřit cokoli, co není na první pohled zřejmé. Je nade vši pochybnost, že kniha, stejně jako její anglický originál, přispěje k lepšímu určování ptáků a zřejmě i k častějšímu odhalení výskytu vzácných zatoulanců na našem území. Autorům i překladatelskému a vydavatelskému týmu za to patří velké poděkování.

Kniha je připravena k přímému odběru v kanceláři ČSO nebo ji zasíláme po objednávce poštou. Díky exkluzivní slevě je pro členy ČSO s řádně zaplaceným členským příspěvkem k dostání za 384 Kč, oproti běžné prodejní ceně 599 Kč. Členskou slevu lze uplatit pouze při nákupu v kanceláři nebo v eshopu ČSO.

Zdroj: Česká společnost ornitologická, autor: Zdeněk Vermouzek, 19. února 2016