Katalog asanačních metod pomůže vlastníkům lesa v boji s kůrovcem

Nový Katalog asanačních metod, který vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,  je průvodcem pro vlastníky a správce lesa, kteří bojují s kůrovcem. Autoři Marie Zahradníková a Petr Zahradník z Lesní ochranné služby VÚLHM lesnickému provozu představují všechny dostupné metody asanace kůrovcového dříví, jejich výhody a nevýhody a další omezení, která je nutné při jejich použití respektovat.

Spolehlivá asanace je jedním ze základních pilířů úspěšného boje proti lýkožrout smrkovému, ale i dalším druhům kůrovců.

Publikace představuje například ruční a moto-manuální metodu, která může být často jedinou možností asanace pro drobného vlastníka. Obdobně lze použít i individuální chemickou asanaci postřikem, ale pouze přípravky, které nejsou určeny pro profesionální použití a nepotřebují žádné osvědčení pro aplikaci. Ostatní metody jsou určeny spíše pro střední a velké vlastníky, na různě velké skládky, např. strojní, pálení, použití insekticidních sítí, technologie MERCATA, či fumigace pomocí EDN (ethandinitril).

„Důležité je v současné době si uvědomit, že prioritní je včas a účinně napadené dříví asanovat, a zabránit tak dalšímu šíření kůrovcové kalamity, protože i při zvýšených nákladech zamezíme vzniku následných škod a ztrát a dodatečným zvýšeným nákladům na objemnější asanaci. Pozdní asanace je zcela zbytečná, náklady se zvyšují a přitom nic neřeší,“ upozorňují odborníci z Lesní ochranné služby.

Katalog asanačních metod je volně ke stažení na stránkách http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/sborniky_a_dalsi_publikace/Katalog_asanacnich_metod.pdf. Zájemci o tištěnou podobu publikace si mohou napsat o její zaslání na adrese knihovna@vulhm.cz.

red.