Kam odložit vánoční stromek? Nechte ho u popelnic

Tradičně po šestém lednu začínají Pražané ve větší míře vyhazovat vysloužilé vánoční stromky. Ty rozhodně nepatří do popelnic a kontejnerů na směsný či tříděný odpad, ani na stanoviště tříděného odpadu. Pražské služby doporučují nechat vánoční stromek volně u stanoviště směsného odpadu či na vyhrazeném místě u domů. Pražské služby se o svoz stromků budou starat až do konce února. Stejné doporučení vydala i odpadová společnost OZO Ostrava.

Vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad z prostého důvodu: nic dalšího by se do kontejneru pak už nevešlo. Stačí je volně odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad. „Vánoční stromky nepatří také na stanoviště tříděného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu“, doplňuje mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Někteří Pražané svůj vánoční stromeček vyhazují dle tradice na Tři krále a právě v tomto období se dá očekávat největší nárůst odevzdaných stromků. V řadě rodin si chtějí vánoční atmosféru uchovat co nejdéle a tak bude svoz stromků probíhat až do konce února.

Obyvatelé Prahy každoročně vyhodí až 300 tisíc vánočních stromků a s podobným číslem se počítá i letos. V některých případech může dojít k situaci, kdy popelářské auto stromek od nádob na odpad neodveze. „Důvodem může být přeplněnost vozu. Pak je stromek odvezen při dalším svozu. A nebo v dané lokalitě sváží stromečky speciální vozidlo. Těchto vozidel máme v letošním roce nasazeno deset,“ sdělil tiskový mluvčí Radim Mana.

Vyhozené vánoční stromky končí u odběratelů, kteří je zpracovávají a dochází tak k jejich dalšímu využití. Typicky skončí stromky jako palivo. V Ostravě je tomu ale jinak. „Všem obyvatelům Ostravy doporučujeme stromečky řádně odstrojit a zbavit je všech háčků, řetězů a jiných ozdob, protože budou dále zpracovány v naší kompostárně v Hrušově,“ vysvětluje tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. Všechny sesbírané vánoční stromečky se v kompostárně drtí. V průběhu celé vegetační sezony se vyrobená dřevní štěpka přidává k trávě a dalším biologicky rozložitelným odpadům, jako jsou listí, zbytky ovoce či zeleniny. Obsah dřevní štěpky napomáhá ke správnému procesu tlení rostlinných materiálů a získání kvalitního kompostu a zeminového substrátu. Jak kompost, tak i zeminový substrát si v případě zájmu mohou občané, ale i firmy zakoupit přímo v kompostárně a ve vybraných sběrných dvorech OZO Ostrava.

Vysloužilé umělé vánoční stromky patří do sběrného dvora, rozhodně ne do kontejneru či popelnice na směsný či tříděný odpad, radí Pražské služby.

Zdroj: www.ekolist.cz, autor: mmo, 7. ledna 2015