XI. Evropská myslivecká pouť Sv. Huberta

13.10.2018

Dub nad Moravou, poutní chrám Očišťování Panny Marie 

10.00  hrají Březovjané
10.15   myslivecké signály
10.30  Svatohubertská mše, celebruje biskup Zdenek Wasserbauer
11.30   pasování na myslivce
12.00  oběd
13.00     soutěž o nejlepší evropský guláš
14.00  ukázka vábení jelnů