Seminář Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020

6.9.2018
9.3015.00
12.9.2018
9.3015.00

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá semináře na téma  Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020, národní dotace do lesního hospodářství.

Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.

Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

6. 9. 2018 Hotel Arena, Jeroýmova 570/22, 460 07 Liberec

12. 9. 2018 Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Více informací a údaje o přihlášení: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/bulletin_tei/Pozvanka_PRV_2018_podzim.pdf