Seminář: 100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě

17.10.2018
9.0022.00
18.10.2018
8.0016.00

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

 

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství a VLS ČR, s.p.

Podrobné informace a přihláška: http://cesles.cz/odborne-akce/seminar/100-let-velkych-lesnich-kalamit-ve-stredni-evrope