Oslavy lesa na Flóře aneb „Lesy v Olomouckém kraji jsou lesy pro lidi“

6.10.2018
11.0017.00

Lesníci připravili v sobotu 6. října 2018 od 11 do 17 hodin úžasný den plný zajímavostí, her a prožitků. Tentokrát pod mottem „Les je ochránce vod!“ Už osmý ročník se stejně jako v předešlých letech uskuteční v okolí restaurace Fontána na Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v rámci podzimních zahradnických trhů na olomouckém výstavišti.

Na akci pořádané pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a primátora města Olomouce si malí i velcí vyzkouší kvízy a hry s lesnickou tématikou. Zjistí, jakou zodpovědnost mají lesníci a vlastníci lesa. Dozvědí se, kde se daří dubu a buku, kde naopak jedli nebo smrku, a proč přibývá listnatých dřevin. Zjistí, že kácením stromů začíná obnova nového lesa. Uvidí přibližování dříví lanovkou, práci uměleckého řezbáře a živá zvířata. Vyzkouší si složit dům ze dřeva, rýžovat drahokamy, odhadnou a následně změří výšku stromu, ověří si znalosti o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři. Uslyší myslivecké trubače a pohodovou dixielandovou kapelu. Vstup je zdarma.

Program je připraven pro všechny generace. Během dne se budou několikrát losovat ceny. Může je získat ten, kdo zvládne jednoduché úkoly na některých z více než dvaceti připravených stanovišť. A odnést si může i výroční turistickou známku Klubu českých turistů.

Pozvánka a další informace