Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – Návrat velkých šelem a ochrana stád

8.11.2018
9.3014.00

Seminář pro zemědělce hospodařící na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. I do Krkonoš již zavítal vlk obecný. Jaké je přirozené chování vlka v kulturní krajině a jak předcházet konfliktům mezi vlkem a zemědělcem?

Cena: zdarma

Program:
9.30–11.00 AEKO – účel opatření, princip kalkulace plateb a další (Ing. Josef Makovský Ph.D., MZe ČR)
11.00–11.30 přestávka
11.30–13.00 Návrat velkých šelem (nejen) do Krkonoš a snížení konfliktů (Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA)
13.00–13.30 diskuse
13.30–14.00 představení nového projektu na podporu a obnovu lučních porostů na území KRNAP – možnost rozšíření hospodaření (Mgr. Andrea Svobodová, Správa KRNAP)

Kontakt: Andrea Svobodová | 499 456 316 nebo 737 225 438 | asvobodova@krnap.cz
Místo/oblast: Vrchlabí, KCEV Krtek / Střední Krkonoše
Kategorie: KCEV Krtek Vrchlabí