80. ročník Memoriálu Karla Podhajského, Litomyšl

28.9.2018 0.0030.9.2018 0.00

Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská myslivecká jednota,

Okresní myslivecký spolek Svitavy

pořádají

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského,

vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů

se zadáním titulů CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT,

ve dnech 28. – 30. září 2018

v honitbách MS Švábenice, MS Pazucha – Litomyšl, města Litomyšl.

Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Tato akce má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce upustit. Od dalšího ročníku (1946) se už MKP koná každoročně.

Jubilejní ročníky jsou vždy po 10 letech přidělovány k pořádání Okresnímu mysliveckému spolku Svitavy, kdy se stává místem konání soutěže rodiště Karla Podhajského – Litomyšl.

Soutěže se účastní dvacet ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují na základě výsledků z všestranných zkoušek a nominačních zkoušek, které se podle zkušebního řádu pro ohaře konají. Pokud se na MKP nepřihlásí deset psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Výběr ohařů provádí kynologická komise ČMMJ na základě kvalifikace. Zkouší se dle Řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu, platného od 6. 6. 2015.

Webové stránky akce: https://sites.google.com/view/informanweb80mkp